Lỗi
  • Lỗi khi tải dữ liệu feed.

Pin O2

Giá: 280.000đ Dung lượng Pin: 1200mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 120.000đ Dung lượng Pin: 1250mAh.
Giá: Liên hệ Chất liệu: Li-Pol. Dung lượng Pin: 900mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 100.000đ Dung lượng Pin: 1200mAh.
Giá: 100.000đ
Chất liệu: Li-Pol.
Dung lượng Pin: 900mAh.
Volt (điện thế): 3.7V

Tin điện thoại mới nhất

Feed URL not supported or can not load it.