Lỗi
  • Lỗi khi tải dữ liệu feed.
Giá: liên hệ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 880mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 100.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 1000mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 50.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 800mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 30.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 1100mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 80.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 1000mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 80.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 750mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 30.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 800mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 25.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 600mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 30.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 900mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 80.000đ. Dung lượng Pin: 950mAh. Volt (điện thế): 3.7V

Tin điện thoại mới nhất

Feed URL not supported or can not load it.