Lỗi
  • Lỗi khi tải dữ liệu feed.

Pin Sony Ericsson

Giá: 35.000đ Chất liệu: Li-Pol. Dung lượng Pin: 900mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 150.000đ Chất liệu: Li-Pol. Dung lượng Pin:670mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 50.000đ Chất liệu: Li-Pol. Dung lượng Pin:930mAh. Volt (điện thế): 3.6V
Giá: 120.000đ Dung lượng Pin: 780mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 50.000đ Chất liệu: Li-Pol. Dung lượng Pin: 1520mAh. Volt (điện thế): 3.6V
Giá: 35.000đ Chất liệu: Li-Pol. Dung lượng Pin: 770mAh. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 35.000đ Chất liệu: Li-Pol. Dung lượng Pin: 750mAh. Volt (điện thế): 3.6V
Giá: 35.000đ Dung lượng Pin: 900mAh. Volt (điện thế): 3.6V

Tin điện thoại mới nhất

Feed URL not supported or can not load it.