Lỗi
  • Lỗi khi tải dữ liệu feed.

Sản phẩm

Giá: 50.000đ. Dung lượng Pin:  750mAh Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 50.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 1000mAh Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 220.000đ Dung lượng Pin: 1340mAh. Chất liệu: Li-ion. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 120.000đ Dung lượng Pin: 1350mAh. Chất liệu: Li-ion. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 120.000đ Dung lượng Pin: 1500mAh. Chất liệu: Li-ion. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 50.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin:  750mAh Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 50.000đ. Chất liệu: Li-ion. Dung lượng Pin: 900mAh Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 280.000đ Dung lượng Pin: 1340mAh. Chất liệu: Li-ion. Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 120.000đ
Dung lượng Pin: 1350mAh.
Chất liệu: Li-ion.
Volt (điện thế): 3.7V
Giá: 100.000đ Dung lượng Pin: 960mAh. Chất liệu: Li-ion. Volt (điện thế): 3.7V

Tin điện thoại mới nhất

Feed URL not supported or can not load it.